Hüma Kuşu, Umay Ana, Ama Ana, Amay Ana

Ana Tanrıça Umay, iyiliği simgeleyen kutlu bir varlıktır. Yaşam tanrıçası olarak da tanımlanır. Doğacak çocukları belirler. Etrafına ışık saçar. Kuş kılığına bürünebilir ve kanatlıdır. Yaşam ağacının sâhibidir. Yeryüzüne bereket dağıtır. Kimi zaman kızarak insanları korkutabilir. Çocukların koruyucusu olarak da anılır. Gebe kadınları ve yavru hayvanları da korur. Gökyüzünde yaşar, ancak bâzen yeryüzüne iner.

O “Hüma”dır, yükseklerden uçar. “Devlet Kuşu”dur, talih saçar.